Choose your language:

GEOxyz Topography - Landmeters

Topo

TOPOGRAFIE

GEOxyz levert topografische landmeetkundige diensten in Vlaanderen, België en de rest van Europa. Dit omvat de productie van data en kaarten voor uw project. Volledig geautomatiseerde en digitale gegevensregistratie met de juiste codering maakt het mogelijk dat de opmetingen gemakkelijk kunnen worden verwerkt in de juiste lagen bij terugkomst op kantoor, waardoor de doorlooptijden van de opmetingen worden verkort. GEOxyz landmeters zijn ervaren in het uitvoeren van topografische onderzoeken voor waterbouwwerken, infrastructuur, bouw en civiele techniek, projectontwikkelaars, nutsbedrijven, spoorwegen, pijpleidingen, rivieronderzoeken en andere grote projecten.

- GPS-navigatie en -metingen

- Opmeten van routes, snelwegen, spoorwegen & infrastructuur

- Industriële metingen

- Atimetrie, 3D modellering, DTM, GIS

- Deformatie monitoring en analyse

- Volume berekeningen

- In kaart brengen van bestaande situaties voor aan- en verkoop van onroerend goed

- Bouw toepassing

- Onderzoek van gevels en architectuur

- Landschapsarchitectuur, milieukwesties,

- scheiding van eigendommen,...

- Onderzoek van rioleringssystemen en infrastructuren

- Taxatie van onroerend goed

- Algemene topografische ondersteuning

- CAD

XDE nemo kabel

GPS

De Trimble R6 ontvanger is een zeer nauwkeurig en betrouwbaar GPS systeem, vitale ingrediënten voor precisie topografie. De superieure tracking functie op de RTK stelt onze topografen in staat om te gaan waar nog geen topografen zijn gegaan!

Windmolen opbouw

Totaalstation

GEOxyz topografen maken gebruik van de Trimble S6 Total station. Dit systeem biedt een flexibelere manier van werken. Dankzij de verfijnde techniek en het grote scala aan mogelijkheden zijn GEOxyz topografen in staat om zonder vertraging de meest nauwkeurige gegevens te leveren.

IMG 0633

 XYZ monitoring, trillings monitoring

Wij voeren monitoringsonderzoeken uit om beweging of vervorming in om het even welke omgeving vast te stellen met behulp van nauwkeurige digitale waterpassen, bewegingsdetectoren, precisiemeetinstrumenten en zeer nauwkeurige reflectorloze totaalstations. We kunnen de stabiliteit controleren op gebouwen, kaaimuren, bruggen, spoorwegen, windmolens, ... 

ConcordiaMetLogo

Mobiel & statisch laserscannen

GEOxyz gebruikt een "Riegl VZ-400 laser scanner" geschikt voor mobiele 3D  mapping toepassingen. Om scangegevens te registreren die zijn verkregen van bewegende platforms, zoals boten, weg- en off-road voertuigen, wordt de laserscanner aangevuld met positie- en standbepalingssensoren, bijvoorbeeld GPS en IMU.